Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN TỨC

Lễ ký thỏa thuận giữa Bộ NN&PTNT và Cơ...

Ngày 17/7 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (BNN&PTNT) và Cơ quan...

(Ngày 18/07/2019)

Hội thảo thảo luận đề xuất Dự án Phát...

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức...

(Ngày 18/07/2019)

Bacilllus subtilis có thể chống lại Streptococcus...

Nghiên cứu mới cho thấy rằng việc đưa Bacilllus subtilis vào trong chế độ ăn của...

(Ngày 10/07/2019)

Thu giữ CO2 từ nhà máy điện để sản xuất...

Kế hoạch sản xuất protein đơn bào cho thức ăn nuôi cá, được cung cấp năng lượng bởi...

(Ngày 25/06/2019)