• Ngày 09/12/2014 Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sự hỗ trợ của Chính phủ Canada trong khuôn khổ dự án “Hồ trợ kỹ thuật và chính sách thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp” và Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc FAO thông qua “Chương trình chính sách giảm nghèo khu vực FAO-IFAD” đã tổ chức hội nghị toàn thể ISG năm 2014 tại Hà Nội với chủ đề “Thúc đẩy công nghiệp chế biến nông sản: Cơ hội và thách thức”.
 

 Môi trường

 
 

 Khuyến nông

 
 

 Hợp tác quốc tế

 
 

 

 
 

 Thông báo

 
 

 Thư viện video

 
 

 Các đơn vị khác