Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN TỨC

Giải trình toàn bộ hệ gien để kiểm tra...

Trong số các phòng thí nghiệm không sử dụng giải trình tự toàn bộ hệ gien (WGS),...

(Ngày 16/07/2018)

Siêu khuẩn được tìm thấy trong 3/4 thịt...

Phát hiện này xuất hiện vào thời điểm các cơ quan chức năng thể hiện mối quan ngại...

(Ngày 09/07/2018)

Thêm 01 triệu tín chỉ các-bon giảm phát...

Sáng ngày 26/6, lễ công bố phát hành quốc tế thêm 1 triệu tín chỉ các-bon từ các...

(Ngày 28/06/2018)

Lần đầu tiên chuyển giao, đưa giống lúa...

Ngày 27/6, Viện lúa ĐBSCL đã ký kết chuyển giao quyền sử dụng độc quyền giống lúa...

(Ngày 28/06/2018)