Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN TỨC

Nghiên cứu tăng chất lượng quả và khả...

Các nhà nghiên cứu đã xem xét bộ gien của dưa hấu, tạo ra một nguồn tài nguyên có...

(Ngày 06/11/2019)

Nghiên cứu biến đổi khí hậu dự đoán năng...

Các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford đã mô phỏng các điều kiện môi trường dự đoán...

(Ngày 04/11/2019)

Nghiên cứu tiết lộ EGCG trong chè xanh...

Các nhà nghiên cứu y tế tại Vương quốc Anh tin rằng chất catechin chính trong chè...

(Ngày 29/10/2019)

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hợp...

Ngày 9/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đại sứ quán Na Uy đồng chủ trì...

(Ngày 10/10/2019)