• (KHCN-23/11/2017): Ngày 22/11, tại thành phố Cần Thơ, Ban quản lý dự án "Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại Việt Nam" do Liên minh châu Âu tài trợ (được thực hiện bởi Tổ chức Oxfam Việt Nam cùng Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững) phối hợp với Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam đã tổ chức hội nghị "Ứng dụng công nghệ 4.0 và công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam".
 

 Tin tức - sự kiện

 
 

 Tin địa phương

 
 

 Tiến bộ KT

 
 

 Khuyến nông

 
 

 Ứng dụng CNTT

 
 

 Hợp tác quốc tế

 
 

 SẢN PHẨM KHCN THƯƠNG MẠI

 
 

 

 
 

 Thông báo

 
 

 Các đơn vị khác