• (KHCN-04/08/2015): Những kết quả ban đầu sau 3 năm triển khai dự án GCP/INT/139/EC: “Nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu (CSA): kết hợp hài hòa giữa giảm thiểu, thích ứng và an ninh lương thực” và các lựa chọn đầu tư chiến lược phát triển CSA tiếp theo đã chứng minh sự tiếp cận xu hướng toàn cầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) của Việt Nam.
 

 Tin tức - sự kiện

 
 

 Chỉ đạo điều hành

 
 

 Tiến bộ KT

 
  • ​Hiện địa bàn nông thôn cả nước có hàng trăm nghìn công trình khí sinh học (hầm bi-ô-ga). Với nhiều quy mô khác nhau, các công trình này góp phần làm sạch vệ sinh môi trường, cung cấp chất đốt và cung cấp thêm nguồn phân bón cho cây trồng.

 

 Môi trường

 
 

 Ứng dụng CNTT

 
 

 Hợp tác quốc tế

 
 

 SẢN PHẨM KHCN THƯƠNG MẠI