Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN TỨC

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hợp...

Ngày 9/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đại sứ quán Na Uy đồng chủ trì...

(Ngày 10/10/2019)

Báo cáo mới cho thấy các cảnh báo về...

Các phát hiện đặt ra câu hỏi về cách các nghiên cứu thịt đỏ đã được thực hiện trước...

(Ngày 04/10/2019)

Gien chịu trách nhiệm cho quá trình este...

Công trình nghiên cứu đưa ra cái nhìn sâu sắc về thời gian và kiểm soát este hóa,...

(Ngày 03/10/2019)

Kết quả đầy hứa hẹn trong việc thay thế...

Nuôi tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương đã chứng minh rằng thay thế bột cá bằng đậu...

(Ngày 30/09/2019)