Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TIN TỨC

Lần đầu tiên Việt Nam ban hành Chiến...

Ngày 15/06/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt...

(Ngày 17/06/2021)

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong nông nghiệp...

Ngày 16/6, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Thứ trưởng...

(Ngày 16/06/2021)

Xây dựng nền tảng tin cậy cho truy xuất...

Hiện nay, việc truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hóa được thực hiện thông...

(Ngày 15/06/2021)

Nghiên cứu về loài nấm gây hại cây cà...

Các nhà nghiên cứu đã xây dựng lại các mẫu vật của một loại nấm gây héo cà phê để...

(Ngày 12/06/2021)