Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hải Phòng triển khai dự án sản xuất lúa thương phẩm sạch organic

Công ty TNHH Thuận Lợi vừa tổ chức khởi công dự án sản xuất giống lúa mới và lúa thương phẩm sạch organic ứng dụng công nghệ cao tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Đây là dự án sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của Hải Phòng.


Giống lúa tím thảo dược. (Ảnh: theo http://www.hoinongdan.org.vn)

Ông Nguyễn Đình Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Lợi cho biết, Công ty đã chuẩn bị triển khai dự án này từ tháng 6/2016. Bốn loại giống lúa đặc sản chất lượng cao được khảo nghiệm trồng là lúa tím thảo dược, lúa tiến vua 01, lúa tiến vua 02, lúa hương cốm, với tổng diện tích trồng 32,3 ha. 
Công ty cũng đã xây dựng khu điều hành, xây dựng kho và nhà máy sấy thóc, lắp đặt giàn máy sấy thóc. Trong quá trình sản xuất, công ty sẽ sử dụng 100% phân bón hữu cơ được chế biến từ các loại phân gia súc ủ mục. 
Cũng theo ông Nguyễn Đình Thuận, nhu cầu sử dụng gạo organic của thị trường rất lớn. Những mẻ thóc organic đầu tiên sẽ do Công ty TNHH Thuận Lợi chủ động tìm đầu ra. 
Theo ông Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng, việc khởi động dự án sản xuất giống lúa mới và lúa thương phẩm sạch organic tạo khí thế mới trong sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng. Huyện Kiến Thụy cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện dự án đạt kết quả tốt. 
Năm 2017, Hải Phòng đã thông qua “Nghị quyết về khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn năm 2030”. Để cụ thể hóa nghị quyết, thành phố Hải Phòng đã có những giải pháp đột phá như: tổ chức đối thoại, mời gọi doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đến đầu tư tại Hải Phòng; hỗ trợ các hợp tác xã cùng bà con nông dân dồn điền, đổi thửa để sản xuất với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm như: phát tem mác, gắn nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm./. 

TTXVN