Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thành khóa tập huấn lần thứ 3 năm 2019 cho các Sở Nông nghiệp và PTNT về sử dụng phần mềm quản lý thông tin ứng dụng CNC trong nông nghiệp

Ngày 27 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc, VNPT Hà Nội đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thông tin về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên và khu vực Đông Nam bộ.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Đây khóa tập huấn thứ 3 trong Chương trình tập huấn năm 2019 về sử dụng phần mềm quản lý thông tin về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nhằm hỗ trợ cho các địa phương trong cập nhật và quản lý dữ liệu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chương trình tập huấn đã được hầu hết các địa phương trong cả nước tích cực tham gia, thông qua các lớp tập huấn, hệ thống biểu mẫu và phần mềm quản lý đã từng bước được hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Các học viên tham dự lớp tập huấn
Các học viên tham dự lớp tập huấn

Đến nay, Chương trình đã tập huấn thành công và cung cấp 50 tài khoản sử dụng phần mềm, hỗ trợ địa phương trong quản lý dữ liệu và tổng hợp báo cáo theo quy định (gồm 49 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Khu nông nghiệp ứng dụng CNC Hậu Giang), đại diện 50 cơ quan tham gia tập huấn đều nắm vững và vận hành thành thạo phần mềm. Tuy nhiên, vẫn còn một số Sở Nông nghiệp và PTNT (Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên,  Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắc Nông, Kiên Giang, Bến Tre, Bạc Liêu) và 2 khu nông nghiệp ứng dụng CNC do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (Phú Yên, Bạc Liêu) chưa tham gia tập huấn để đưa vào vận hành thống nhất hệ thống quản lý dữ liệu, cập nhật báo cáo kịp thời, chính xác về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn quốc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ./.

Phòng Công nghệ