Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo “Môi trường biển gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” tại Bình Thuận

Ngày 26/7/2019, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản tổ chức Hội thảo “Môi trường biển gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”. Tham dự Hội thảo có đại diện của các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trường… thuộc Bộ và các cán bộ công tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, Chi cục Biển và Hải đảo của 28 tỉnh ven biển Việt Nam.


Thăm quan và nghe ngư dân chia sẻ về mô hình đồng quản lý sò lông tại xã Thuận Quý, huyện Thuận Thành, tỉnh Bình Thuận (Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Thanh)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Giang Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã nêu mục đích ý nghĩa và nội dung Hội thảo nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý về các chính sách bảo vệ môi trường biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày về các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường biển, hiện trạng môi trường biển, định hướng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Sau khi nghe các báo cáo, các đại biều đã thảo luận chia sẻ hiện trạng và những khó khăn về bảo vệ môi trường biển và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản tại các địa phương; thăm quan và nghe ngư dân chia sẻ về mô hình đồng quản lý sò lông tại xã Thuận Quý, huyện Thuận Thành, tỉnh Bình Thuận.

Hội thảo Môi trường biển gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
Hội thảo "Môi trường biển gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản" tại Bình Thuận 

 

Theo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chất lượng nước biển ven bờ ở Việt Nam nhìn chung còn khá tốt với hầu hết giá trị các thông số đặc trưng cho chất lượng nước biển nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ khu vực cửa sông và sự tiếp nhận chất thải của các hoạt động phát triển kinh tế ven biển, một số vùng biển có hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) cao. Bên cạnh đó, sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ và dầu mỡ cũng là những vấn đề cần quan tâm đối với chất lượng nước biển ven bờ Việt Nam trong những năm gần đây.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận về những khó khăn, thuận lợi tại địa phương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường biển đảo và bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản. Một số kiến nghị đã được đưa ra tại Hội thảo như việc quản lý rác thải nhựa, thùng pha xốp trên các tàu cá, phổ biến sổ tay hướng dẫn đồng quản lý, quản lý tổng hợp vùng bờ, truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển …

Hồng Thanh