Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo Tập huấn Thu thập, đăng ký, lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Khoa học công nghệ đóng vai trò rất quan trọng, đóng góp hơn 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp cả về năng suất và chất lượng. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được xác định là một trong những định hướng quan trọng của hoạt động KH&CN.


Quang cảnh hội thảo

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ, ngày 17/5/2019, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN-PTNT đã phối hợp  cùng Cục Thông tin KHCN quốc gia tổ chức hội thảo Tập huấn Thu thập, đăng ký, lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Quang Tin – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, bà Nguyễn Hồng Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ, thuộc Cục Thông tin khoa học công nghệ quốc gia, ông Nguyễn Hoàng Đan – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và thống kê, đại diện Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, đại diện của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ cùng 60 đại biểu đến từ các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, các công ty, trường Đại học có đề tài nghiên cứu.

Mục đích của hội thảo là cung cấp nội dung cơ bản về quản lý Nhà nước đối với hoạt động thông tin KHCN quốc gia; đưa ra các nội dung, yêu cầu chủ yếu đối với các cơ quan chủ trì và cá nhân chủ trì trong việc thực thi các quy định về hoạt động thông tin KHCN; Hướng dẫn dẫn truy cập và cập nhật CSDL quốc gia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KHCN.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe bài tham luận của Thạc sỹ Nguyễn Hồng Hạnh – Cục Thông tin KH và CN quốc gia về xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hướng dẫn đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ. Đồng thời, các đại biểu cũng đã được đại diện của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ hướng dẫn cập nhật thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hướng dẫn khai thác, sử dụng nguồn thông tin khoa học và công nghệ trên hệ thống thông tin Khoa học và công nghệ tại địa chỉ: http://sti.vista.gov.vn.

Thông qua buổi hội thảo, các đơn vị đầu mối về hoạt động thông tin KHCN quốc gia, Bộ và các đơn vị nghiên cứu có dịp trao đổi, thảo luận xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi ứng dụng khai thác thông tin KHCN phục vụ công tác nghiên cứu và chuyển giao phục vụ phát triển sản xuất.

T.Phương