Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo/tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp khu vực Tây Nguyên

Ngày 8 tháng 3 năm 2019, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Môi trường nông nghiệp đã tổ chức hội thảo/tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp khu vực Tây Nguyên.


Toàn cảnh Hội thảo/tập huấn

Hội thảo/tập huấn nhằm mục tiêu (i) Tăng cường năng lực của các cán bộ quản lý thuộc các Sở Nông nghiệp và PTNT về các chính sách bảo vệ môi trường liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp, nông thôn; (ii) Cung cấp thông tin về những vấn đề môi trường, hoạt động của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong công tác bảo vệ môi trường; (iii) Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực thi pháp luật bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Tham dự Hội thảo có 60 đại biểu đến từ các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Thủy lợi), Sở Tài nguyên và Môi trường, Hôi Phụ nữ, Hội nông dân 5 tỉnh Tây Nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum), các Viện (Khoa học Nông Lâm nghiệp Miền Trung và Tây Nguyên, Môi trường Nông nghiệp), trường, trung tâm có văn phòng tại Đăk Lăk; Ban Quản lý và Đầu tư xây dựng Thủy lợi.

 

 

Tại Hội thảo/Tập huấn, các đại biểu đã nghe các bài tham luận giới thiệu Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn (lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy lợi; Giới thiệu công tác Quản lý chất thải trong sản xuất - chế biến cà phê vùng Tây Nguyên, tham quan mô hình sản xuất than sinh học từ chất thải sau thu hoạch cây cà phê.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã chia sẻ những vấn đề môi trường bất cập tại địa phương như việc thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi; chất thải của các nhà máy chế biến chưa được thu gom và xử lý hiệu quả; những bất cập trong việc phân công quản lý môi trường nông nghiệp ở địa phương. Một số giải pháp được các đại biểu kiến nghị như: Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý, người dân, doanh nghiệp; có chế tài, cơ chế xử phạt cụ thể đối với các trường hợp gây ô nhiễm; có cơ chế thực hiện rõ ràng với việc thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và cần giải quyết triệt để vấn đề này; nghiên cứu sản xuất, cung cấp các loại thuốc, chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp; có các mô hình tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp và hướng dẫn tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp; tăng cường vai trò quản lý môi trường của các cơ quan môi trường, làm rõ trách nhiệm và phân công hợp lý các cơ quan; huy động sự tham gia của các Hội (nông dân, phụ nữ) và nâng cao vai trò của các hội trong công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn.

 

 

Kết thúc hội thảo/tập huấn, các đại biểu đánh giá cao nội dung hội thảo/tập huấn đã cung cấp một cách đầy đủ, có hệ thống các văn bản qui phạm pháp luật ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Hội thảo/tập huấn cũng tạo cơ hội cho cán bộ làm công tác môi trường ở các tỉnh trao đổi thông tin, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực thi các văn bản qui phạm pháp luật trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi văn bản. Các đại biểu cũng kiến nghị các hội thảo/tập huấn có nội dung về bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn cần được tổ chức thường xuyên và chuyên sâu hơn cho các cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn và các bên liên quan nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn.

Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phòng Môi trường