Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo về Chuyển đổi số tạp chí Khoa học chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

Ngày 8/12 tại Hà Nội, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số các Tạp chí Khoa học chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn”.


Ông Nguyễn Hữu Ninh, Phó vụ trưởng Vụ KHCN&MT phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo và đại diện các viện, trường, hiệp hội và tạp chí trực thuộc Bộ NN&PTNT.

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngày nay đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, và là biểu tượng tri thức của dân tộc. Chất lượng tạp chí khoa học là thước đo đánh giá kết quả hoạt động khoa học và trình độ phát triển khoa học của một tổ chức nghiên cứu cũng như của đất nước.

Khai mạc Hội nghị ông Nguyễn Hữu Ninh cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ nhanh làm thay đổi bối cảnh toàn cầu và có tác động ngày một gia tăng đến Việt Nam. Để không bị lỡ nhịp trong các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, Việt Nam cần phải nắm bắt cơ hội trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số làm chiến lược xuyên suốt. Chính vì thế chuyển đổi số còn là yêu cầu tất yếu, vấn đề sống còn trong quá trình phát triển của mọi tổ chức.

Trước xu thế hội nhập toàn cầu, nhất là trong một “thế giới phẳng” của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách, cần sự ủng hộ mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả của nhà nước, của cộng đồng các nhà khoa học và các nhà quản lý; góp phần nâng cao hiệu quả và tầm ảnh hưởng của các tạp chí ngành nông nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Ông Ninh cho biết, hiện nay, các tạp chí khoa học của Việt Nam rất phong phú về số lượng và nội dung, phân bổ tương đối đồng đều trên các lĩnh vực. Phần lớn các bộ ngành, các trường đại học, viện nghiên cứu, thậm chí nhiều tạp chí được phân chia theo từng chuyên ngành, lĩnh vực nhỏ. Thực tế cho thấy, tạp chí khoa học nước ta còn tồn tại một số hạn chế nhất định, số lượng tạp chí khoa học nhiều nhưng chất lượng chưa cao, chất lượng của các tạp chí và công bố khoa học trong nước còn nhiều hạn chế. Để nâng cao chất lượng tạp chí khoa học hiện nay vẫn là câu hỏi khó đối với cộng đồng các nhà khoa học Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên các nhà chuyên môn vẫn luôn học hỏi, đúc kết kinh nghiệm và các tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản tạp chí khoa học và viết bài báo khoa học để vận dụng “học tập và làm theo”, nỗ lực nội tại của chính các nhà nghiên cứu và nhà quản lý khoa học của Việt Nam.

Ông Phạm Hà Thái, Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay quy trình xuất bản tạp chí NN&PTNT đều đã được đưa vào ứng dụng và có sự trợ giúp của công nghệ thông tin. Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, tạp chí đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực về NN&PTNT có chất lượng cao cho đất nước nói chung và toàn ngành nông nghiệp nói riêng, đã có nhiều nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu, học sinh, sinh viên sử dụng để làm tài liệu tham khảo và học tập rất hữu ích. Tuy nhiên còn gặp một số khó khăn khi thực hiện xây dựng hệ thống quản lý tạp chí NN&PTNT trực tuyến như; nhận thức, thói quen, và sức ỳ không nhỏ của một số viên chức và người lao động; nguồn kinh phí còn nhiều hạn hẹp; công tác đào tạo lại đội ngũ cán bộ khó có thể thực hiện nhanh…

Tại Hội thảo, nhiều lãnh đạo và đại diện các trường, viện, hiệp hội và tạp chí trực thuộc bộ đã tham gia phát biểu tham luận sôi nổi với đóng góp nhiều ý kiến, quan điểm, góc nhìn, tập trung vào một số vấn đề liên quan đến tôn chỉ, mục đích của tạp chí về quy trình và chất lượng biên tập của bài tạp chí khoa học. Đây chính là cơ sở để tạp chí khoa học chuyên ngành NN&PTNT xây dựng thành chương trình, kế hoạch công tác của mình trong thời gian tới, ngày càng hoàn thiện về cả nội dung và hình thức, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

M. Hạnh (mard.gov.vn)