Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy ý kiến về việc cấp phép Giấy xác nhận đối với thực vật biến đổi Gen đủ điều kiện kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôiThực hiện quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014, Bộ NN & PTNT trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến tham luận về việc xem xét cấp Giấy xác nhận đối với các thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Hồ sơ về các sản phẩm trên như sau:

1. Hồ sơ sản phẩm Đậu tương DAS 81419-2, tại đây

2. Hồ sơ sản phẩm Ngô DP ØØ4114-3, tại đây 

3. Hồ sơ sản phẩm Ngô MON 87419, tại đây

4. Hồ sơ sản phẩm Ngô MZIR098, tại đây

--------------------------------------------------

Thời gian: 30 ngày (đến hết ngày 08/6/2020)

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp & PTNT)
Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

Phòng Kế hoạch Tổng Hợp