Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu xác định kỹ thuật và liều lượng bón phân kết hợp tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê, điều

Tại Việt Nam, cà phê và điều là 2 cây trồng chủ lực, mang lại giá trị xuất khẩu cao đối với ngành nông nghiệp. Tuy nhiên sản xuất còn nhiều hạn chế và thách thức, chi phí tưới nước cho cây trồng ngày càng gia tăng. Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) và Viện Quản lý Nước quốc tế (IWMI) cũng khẳng định: “nhiều quốc gia tại châu Á sẽ phải nhập khẩu lương thực từ châu lục khác nếu họ không thay đổi cách thức tưới tiêu”.Hiện nay, trong các giải pháp kỹ thuật để có thể duy trì, nâng cao năng suất, chất lượng cà phê tại Tây Nguyên và cây điều vùng Đông Nam Bộ hầu như đã tới ngưỡng giới hạn tối đa hoặc rất tốn kém thì việc tiếp cận theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư đầu vào (phân bón, nước tưới, lao động,..) còn nhiều khoảng trống có thể khắc phục. Đề tài: “Nghiên cứu xác định kỹ thuật và liều lượng bón phân kết hợp tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê, điều” đã được TS. Nguyễn Xuân Lai -  Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và các cộng sự tiến hành thực hiện.

Đề tài giải quyết được cơ sở khoa học về nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê, điều. Lựa chọn được phương pháp tưới nước tiết kiệm phù hợp, có thể sử dụng hoàn toàn phân khoáng qua nước tưới theo nhu cầu nước, đặc điểm phân bố ẩm, dinh dưỡng cho đất trồng cà phê và điều. Xác định được dạng phân bón phù hợp khi sử dụng qua nước tưới cho cà phê và điều: (i) dạng urê, MKP và KCl đối với cà phê; dạng urê, MAP và KCl đối với cây điều. Xác định được công thức phân khoáng NPK tối ưu sử dụng qua nước tưới cho cà phê và cây điều, căn cứ theo năng suất vườn cà phê, điều có thể đạt được, đảm bảo được năng suất, hiệu quả kinh tế của người sản xuất. Đánh giá được ảnh hưởng của trung, vi lượng khi được sử dụng hoàn toàn qua nước tưới cho cà phê tại vùng Tây Nguyên. Xây dựng được mô hình áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác, sử dụng phân khoáng qua hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cà phê và điều trên những vùng trồng trọng điểm cà phê và điều của Việt Nam (Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai và Bình Dương).

Những đóng góp từ kết quả của đề tài là rất cần thiết để hoàn thiện quy trình tạm thời tưới nước nhỏ giọt cho cây cà phê vối thời kỳ kinh doanh đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành ngày 07/12/2016 và Quy trình tưới nước nhỏ giọt - TCVN 9169:2012 đã được Bộ Khoa học Công nghệ ban hành năm 2012.

Áp dụng mô hình tưới nước, kết hợp bón phân qua nước tưới cho cà phê vối vùng Tây Nguyên giảm được 495 - 1.320 m3 nước/ha/vụ (tương ứng 49,6%); giảm 20% phân khoáng NPK; giảm điện năng tiêu thụ 1.300 kW điện/ha/vụ (tương ứng 73%), giảm công lao động > 80%, năng suất đạt từ 4.018 - 4.220, tăng 20,55 - 40,66%, lợi nhuận tăng 30,97 - 41,67 triệu đồng/ha/năm so với năng suất đại trà ở địa phương. Áp dụng mô hình bón phân qua hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho điều tại vùng Đông Nam Bộ giảm > 65% số công lao động (tưới nước, bón phân), tiết kiệm 25% N và 33% K2O so với phương pháp bón qua đất, năng suất đạt 1.620 - 1.950 kg/ha (tăng 26,56 - 43,38%), lợi nhuận đạt 50,83 - 65,68 triệu đồng/ha/vụ, tăng 10,42 - 17,47 triệu đồng/ha/vụ so với công thức đối chứng và của người dân địa phương.

Đề tài hướng tới sản xuất cà phê và điều một cách bền vững và hiệu quả, kết quả đóng góp của đề tài không chỉ về mặt kinh tế mà còn đảm bảo sinh kế bền vững cho hàng triệu người, đặc biệt là sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Góp phần rất lớn trong việc giảm nhu cầu lao động trong sản xuất nhất là khâu bón phân, tưới nước cho cà phê, điều.

T.P (Nguồn: Thư viện Bộ NN&PTNT- DT20185491)