Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiếu điều tra hiện trạng chất thải nhựa phát sinh của lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản trên địa bàn tỉnhThực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Để có cơ sở xây dựng "Kế hoạch giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp", Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về hiện trạng chất thải nhựa phát sinh của lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh theo 02 mẫu Phiếu điều tra kèm theo.

Phiếu điều tra của quý Sở đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 20/10/2020.

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường:

  • ông Hoàng Đức Trọng

Điện thoại: 02437347134 - 0983636300;

Email: tronghd.khcn@mard.gov.vn;

  • Ông Nguyễn Xuân Khôi,

Điện thoại 08044691- 0902197668,

Email: khoinx.khcn@mard.gov.vn;