Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số hóa trong nông nghiệp đang tạo những giá trị vượt ngoài kỳ vọng

Ngày 18/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng "Báo cáo Tổng quan Nông nghiệp số Việt Nam 2021"


Hội nghị góp ý xây dựng “Báo cáo Tổng quan Nông nghiệp số Việt Nam 2021”

Theo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, được sự chỉ đạo sát sao từ Bộ NN-PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm xây dựng tài liệu đáng tin cậy giúp các thành phần trong hệ sinh thái nông nghiệp tham khảo, Vụ đang phối hợp với các đơn vị liên quan cùng nhóm chuyên gia biên soạn và xây dựng “Báo cáo Tổng quan về Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021”.

Báo cáo kỳ vọng là tài liệu tham khảo, là cơ sở tiền đề cho những nhận định, đánh giá chính xác nhất về chuyển đổi số nông nghiệp; giúp nhà quản trị đưa ra những chiến lược phù hợp cho đơn vị, tổ chức của mình vì mục tiêu đóng góp tích cực đến quá trình hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam.

Để hoàn thiện Báo cáo nói trên, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng “Báo cáo Tổng quan Nông nghiệp số Việt Nam 2021”. Hội nghị là cơ sở cho Ban biên tập tiếp thu các ý kiến từ các chuyên gia, doanh nghiệp đầu ngành nông nghiệp. Thông qua Hội nghị, các tư liệu được đề cập trong Báo cáo sẽ được phơi bày và thảo luận tiến tới kết luận cuối cùng đảm bảo tính chính xác, khách quan và cập nhật

Thông tin trong “Báo cáo Tổng quan Nông nghiệp số Việt Nam 2021” cho thấy, trong nông nghiệp Việt Nam hiện nay, việc đẩy mạnh phát triển nghiên cứu khoa học, tối ưu hóa việc áp dụng công nghệ, chủ động hơn trong quá trình chuyển đổi theo hướng số hóa đã và đang tạo ra những giá trị vượt ngoài sự kỳ vọng, đó sẽ là nền tảng cho những sự thay đổi lớn của ngành.

Theo NNVN