Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2022Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện theo Phương thức Tuyển chọn ban hành kèm theo Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/6/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT) cụ thể như sau:

  1. Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  2. Nơi nộp hồ sơ: Phòng 206, Nhà A9, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
  3. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2021. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).

Toàn văn thông báo và Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện theo Phương thức Tuyển chọn ban hành kèm theo Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/6/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT (tải tại đây)