Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện năm 2020Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (Danh mục đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ thực hiện theo Phương thức Tuyển chọn ban hành kèm theo Quyết định số 2433/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/6/2019 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT) cụ thể như sau:

1. Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Nơi nộp hồ sơ: Phòng 206, Nhà A9, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2019. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).

Tải Danh mục tuyển chọn tại đây.