Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng các chương trình

1. Văn phòng Công nghệ sinh học

- Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
- Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn
- http://www.agrobiotech.gov.vn

2. Văn phòng Biến đổi khí hậu