Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) tuyển dụngViện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) thông báo tuyển dụng cán bộ các vị trị như sau:

1. NET Full Stack Developer for research group

2. Research Scholar in energy access modeling and model integration 3.Research Scholar Macroeconomic Agent Based Modeling

Chi tiết xem trong file đính kèm TẠI ĐÂY

IIASA