Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường yêu cầu cung cấp thông tin hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thônĐể có cơ sở lập Báo cáo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về hiện trạng công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo mẫu Phiếu cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn

1. Phiếu cung cấp thông tin của quý Sở gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

2. Thời hạn: trước ngày 30/6/2021.

3. Chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Khôi, chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, điện thoại cơ quan 024 37347134, di động 090.2197668; Fax: 024.38433637; Email: khoinx.khcn@mard.gov.vn

4. Tài liệu đính kèm: