• (KHCN-13/05/2017): Ngày 12/5, tại thành phố Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm hợp tác khoa học công nghệ, giai đoạn 2014- 2020.
 

 Tin tức - sự kiện

 
 

 Tin địa phương

 
 

 Tiến bộ KT

 
 

 Môi trường

 
 

 Khuyến nông

 
 

 Ứng dụng CNTT

 
 

 Hợp tác quốc tế

 
 

 SẢN PHẨM KHCN THƯƠNG MẠI

 
 

 

 
 

 Thông báo

 
 

 Các đơn vị khác