• (KHCN - 12/7/2017): Chiều 12/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 Bộ, đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trong quản lý Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành thông suốt của Chính phủ từ Trung ương đến địa phương.
 

 Tin địa phương

 
 

 Tiến bộ KT

 
 

 Môi trường

 
 

 Khuyến nông

 
 

 Ứng dụng CNTT

 
 

 SẢN PHẨM KHCN THƯƠNG MẠI

 
 

 

 
 

 Thông báo

 
 

 Các đơn vị khác