Văn bản quản lý

 
  
  
  
Trích yếu
18/2015/TT-BNNPTNT24/04/2015Khoa học và Công nghệ

​Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


06/2015/TT-BNNPTNT14/02/2015Khoa học và Công nghệ

​Thông tư sửa đổi khoản 2 điều 18 thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

5504/QĐ-BNN-KHCN23/12/2014Khoa học và Công nghệ

​Quyết đinh thành lập Tổ giúp việc tiếp nhận và xử lý Hồ sơ cấp xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

5211/QĐ/BNN-KHCN05/12/2014Khoa học và Công nghệ

​Quyết đinh về việc ban hành quy định quản lý sử dụng phí thẩm định cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

106/2014/TT-BTC08/08/2014Khoa học và Công nghệ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
02/2014/TT-BNNPTNT24/01/2014Khoa học và Công nghệ

​Thông tư Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

 

 

 
 

 Các đơn vị khác