Công nghệ sinh học

 
  
  
  
  
  
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật di truyền phân tử trong chọn tạo gióng vật nuôi năng suất caoViện Chăn nuôiĐã hoàn thành
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng KIT chẩn đoán một số bệnh nguy hiểm ở vật nuôiViện Thú y2500 triệu đồngĐang thực hiện
Hoàn thiện công nghệ tế bào và kỹ thuật vi nhân giống vô tính để sản xuất hoa lan chất lương caoViện Di truyền nông nghiệp1800 triệu đồngĐang thực hiện
Nghiên cứu các giảI pháp khoa học cộng nghệ và thị trường nhằm phát triĩn vùng nguyên liƯu phơc vơ chế biến và xuất khẩu gạoViện KHKTNNMN695 triệu đồngĐã hoàn thành
Sản xuất thử nghiệm máy bơm chìm công suất N=37, 55, 75 KW phục vụ nông nghiệpTTTV đầu tư , thiết kế CN cơ điện NN&TL 2700 triệu đồngĐã hoàn thành
 

 

 
 

 Các đơn vị khác