Văn phòng các chương trinh

1. Văn phòng Công nghệ sinh học
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : (04) 38436817 - Fax: (04) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn
http://
www.agrobiotech.gov.vn
2. Văn phòng IRRI
3. Văn phòng Biến đổi khí hậu
 

 

 
 

 Các đơn vị khác