Giới thiệu lãnh đạo Vụ


​Nguyễn Thị Thanh Thủy
Vụ trưởng

Điện thoại: 37347135
Email: thuynt.khcn@mard.gov.vnĐinh Vũ Thanh
Phó Vụ trưởng

Điện thoại: ​38232751
Email: thanhdv.khcn@mard.gov.vn
 
Nguyễn Giang Thu
Phó Vụ trưởng
 
Điện thoại: ​37347170;
Email: thung.khcn@mard.gov.vn
 
Phạm Mạnh Cường
Phó Vụ trưởng
 
Điện thoại: ​08043675
Email:
 
Phạm Đồng Quảng
Phó Vụ trưởng
 
Điện thoại: ​3734 7185
Email:

​ ​

 

 

 
 

 Các đơn vị khác