Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

 
  
  
  
  
Nghiên cứu công nghệ s ản xuất hạt lúa lai hai dòng đạt năng xuất cao tại các tỉnh Bắc giang, Bắc ninh.25 trChăn nuôiĐã hoàn thành
Nghiên cứu khả năng và triển vọng phát triển của cây xoài trong cơ c ấu cây ăn quả ở tỉnh Bắc giang30 trNông nghiệpĐã hoàn thành
Nghiên cứu đặc điểm ra hoa, kết quả và biện pháp xúc tiến chúng ở các giống khoai lang không và khó ra hoa, kết quả trong điều kiện miền Bắc Việt nam15 trNông nghiệpĐã hoàn thành
Ứng dụng việc dùng thức ăn bổ sung giàu đạm phi Protein và muối khoáng cho trâu bò ở Yên thế Bắc giang15 trLâm nghiệpĐang thực hiện
Khảo sát biện pháp kỹ thuật của phương pháp hoạn lợn cái trong thời kỳ theo mẹ và ảnh hưởng của nó đến sinh trưởng gia súc.15 trLâm nghiệpĐang thực hiện
Nghiên cứu thực trạng cơ c ấu cây trồng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất tại vùng đồi gò tỉnh Bắc Giang180 trThủy sảnĐã hoàn thành
Nghiên cứu xác định biên tính toán thuỷ lực và mặn Đồng bằng sông Cửu Long350Nông nghiệpĐang thực hiện
Nâng cấp phần mềm VRSAP cho tính toán thuỷ l ực và chất lượng nước trong kết nối với GIS350Kinh tế và chính sáchĐã hoàn thành
Cơ sở khoa học phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất và bảo vệ môi trường vùng Quản Lộ – Phụng Hiệp250Cơ điện và Công nghệ STHĐã hoàn thành
 

 

 
 

 Các đơn vị khác