Liên kết nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
(KHCN-03/11/2017): Ngày 2/11, tại tỉnh Sóc Trăng, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang đã ký kết Kế hoạch liên kết hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Tiểu vùng bán đảo Cà Mau. 
Việc ký kết kế hoạch này nhằm đẩy mạnh việc liên kết trong thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm chủ lực trong tiểu vùng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững... Các tỉnh trong vùng cũng đẩy mạnh liên kết, tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi liên kết phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa, gạo, trái cây và thủy sản của các tỉnh trong tiểu vùng bán đảo Cà Mau nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 
ky_ket_02112017.jpg 
 Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng cùng lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang ký kết kế hoạch liên kết​ 

Tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng  Lâm Văn Mẫn nhận định: Trong bối cảnh toán cầu hóa và  biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ảnh hưởng ngày càng nhiều như hiện nay, việc tổ chức liên kết, phối hợp mang tính chất liên vùng là hết sức quan trọng; đặc biệt việc liên kết trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào sản xuất, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, các tỉnh thuộc Tiểu vùng bán đảo Cà Mau đã xây dựng Đề án liên kết phát triển bền vững. 
Để góp phần thực hiện hiệu quả đề án, tỉnh Sóc Trăng xác định tập trung đầu tư trước một bước cho khoa học công nghệ; phát triển khoa học và công nghệ theo hướng tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tỉnh đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các viện, trường, giữa các địa phương trong Tiểu vùng bán đảo Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung về những hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. 
Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng đã ký kết chương trình hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2023. Theo chương trình hợp tác , hai bên sẽ hợp tác nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Hai bên thỏa thuận xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, trung hạn và tiến hành thực hiện các văn bản hợp tác, hợp đồng cụ thể theo các chương trình, đề tài, dự án và nội dung liên kết ./. 
TTXVN
 

 

 
 

 Các đơn vị khác