Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0

Bộ NN & PTNT ban hành Quyết định số 5753/QĐ-BNN-KHCN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0

 
Các tin khác:
 

 

 
 

 Các đơn vị khác