Thông báo chuẩn bị hồ sơ xét duyệt nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình CNSH
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thuỷ sản từ năm 2018 (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo Quyết định số 3479/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/8/2017).

Xem chi tiết Thông báo​

Xem chi tiết Quyết định 3479/QĐ-BNN-KHCN
 
Các tin khác:
 

 

 
 

 Các đơn vị khác