Thông báo trúng tuyển đề tài, dự án SXTN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Bộ NN & PTNT gửi công văn số 7307/BNN-KHCN đến các đơn vị nghiên cứu triển khai thông báo trúng tuyển đề tài, dự án SXTN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Xem chi tiết công văn 7307/BNN-KHCN

 
Các tin khác:
 

 

 
 

 Các đơn vị khác