Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (Danh mục đề tài tuyển chọn ban hành kèm theo Quyết định số 2761/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT) cụ thể như sau:

1. Hồ sơ được chuẩn bị theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2. Nơi nộp hồ sơ: Phòng 205, Nhà A9, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

3. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 11 tháng 8 năm 2017. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).

 * Tải Công văn số 5977/BNN-KHCN ngày 21/07/2017 (CV5977-2018.pdfCV5977-2018.pdf)

 
 

 

 
 

 Các đơn vị khác