Tuyển chọn/giao trực tiếp Tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN bổ sung thuộc Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện từ năm 2018
Tải file đính kèm tại đây Biêu mẫu, quyết định, công văn
Vu KHCN
 

 

 
 

 Các đơn vị khác