Đắk Nông: Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng hiệu quả
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.jpg(KHCN - 22/9/2017) - Ngày 21/9, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
Trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao và nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. 
Các Hội sẽ thành lập những câu lạc bộ trí thức nhằm tạo sân chơi, giao lưu, tạo điều kiện hợp tác nghiên cứu khoa học; thực hiện chuyển giao, nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất của nhân dân nhất là khu vực khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới. Các công trình nghiên cứu khoa học thực hiện theo hướng gắn nghiên cứu khoa học với sản xuất sản phẩm hàng hóa, sản phẩm đặc thù, làng nghề truyền thống, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết giữa “4 nhà”: nhà nông, doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của Nhà nước. 
Trong thời gian qua, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông đã thực hiện nhiều dự án, nghiên cứu, triển khai và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Liên hiệp Hội đã chủ trì, tổ chức thực hiện dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa lai và ngô lai phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông” được các chuyên gia đánh giá tốt. Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông thực hiện 4 nhiệm vụ khoa học trong đó có 2 dự án cấp Bộ về phát triển kinh tế nông nghiệp. Các dự án này sau khi đưa vào đời sống được bà con nông dân đánh giá hiệu quả tốt, có tính thực tế đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp tại Đắk Nông… 
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Nông cũng đã tổ chức 2 hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh. Các sản phẩm tiêu biểu tại những hội thi này khi đưa đi dự hội thi toàn quốc luôn đạt giải cao/.. 
 
Theo TTXVN
 

 

 
 

 Các đơn vị khác