Hội thảo “Kết quả đánh giá an toàn, an ninh hệ thống CNTT và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT”

Ông Ngô Thế Hiên - Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê - Chủ trì hội thảo

Tham dự buổi hội thảo có Ông Ngô Thế Hiên - Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, đại diện Ban cơ yếu chính phủ, Hội Tin học Việt Nam và đại diện của gần 20 đơn vị thuộc cơ quan Bộ.

Phát biểu khai mạc ông Ngô Thế Hiên – chủ trì hội thảo đã nhấn mạnh vai trò của công nghệ thông tin đang ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong quản lý hành chính nhà nước, trong các lĩnh vực góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành, nhằm phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn đẩy nhanh tiến trình, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và quản lý của chính quyền với các cấp. Do đó, việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNN là cần thiết phục vụ cho mục đích trước mắt và lâu dài phát triển cho ngành và cần phải có chiến lược đúng đắn, bước đi vững chắc để đảm bảo phát triển bền vững, Chính phủ điện tử phải gắn với tiến trình cải cách hành chính của Bộ và từng đơn vị.

Trình bày báo cáo “Kết quả đánh giá an toàn, an ninh hệ thống CNTT tại Bộ NN & PTNT” tại hội thảo, ông Vũ Đình Thu – Trưởng phòng, Ban cơ yếu chính phủ đã đưa ra hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ NN & PTNT bao gồm kiến trúc hạ tầng phần cứng và kết quả rà soát an toàn an ninh đối với hệ thống phần mềm - cơ sở dữ liệu, Ông Thu đã nêu ra các đánh giá về mặt được và mặt hạn chế đối với hệ thống thông tin của Bộ, qua đó đề xuất các nhóm giải pháp trước mắt và lâu dài để từng bước khắc phục và hoàn thiện hệ thống thông tin theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Vũ Đình Thu – Trưởng phòng, Ban cơ yếu chính phủ trình bày báo cáo

 

Đại diện cho Hội tin học Việt Nam, Tiến sĩ Phùng Xuân Ổn đã trình bày báo cáo “Kết quả xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ NN & PTNT”, theo ông Ổn Bộ NN & PTNT là một trong số các Bộ đã sớm xây dựng bộ Kiến trúc Chính phủ điện tử riêng của ngành, khẳng định đây là khuôn khổ chung về CNTT từ đó là cơ sở để Bộ xây dựng các kế hoạch ứng dụng CNTT trong các năm tiếp theo. Bám sát theo sơ đồ tổng thể Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam 1.0, Khung kiến trúc CPĐT Bộ NN & PTNT cũng nhấn mạnh để việc liên thông, tích hợp để chia sẻ dữ liệu qua đó tăng cường khả năng liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin từ đó nâng cao khả năng kế thừa, tận dụng năng lực hạ tầng kỹ thuật, HTTT và CSDL sẵn có. Kiến trúc CPĐT Bộ NN & PTNT bao gồm 08 khối thành phần bao gồm Người sử dụng; Kênh truy cập; Dịch vụ Cổng thông tin điện tử; Dịch vụ công trực tuyến; Các ứng dụng và CSDL; Dịch vụ chia sẻ/tích hợp (LGSP); cơ sở hạ tầng kỹ thuật; Chỉ đạo, quản lý, chính sách. Nội dung báo cáo cũng phân tích chi tiết từng thành phần, trong đó thành phần Dịch vụ chia sẻ/tích hợp (LGSP) sẽ đóng vai trò cầu nối với Hệ thống kết nối, liên thông các HTTT ở Trung ương và địa phương (NGSP) đóng vai trò xương sống. Dựa trên kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng, ông Ổn cũng đưa ra các kiến nghị để xây dựng Bộ điện tử dựa theo Khung chính phủ Bộ NN&PTNT.

Tổng kết các ý kiến của đại diện các đơn vị tham dự hội thảo, Ông Ngô Thế Hiên cũng nêu lên sự quan tâm của lãnh đạo Bộ là điều kiện cần thiết để ứng dụng CNTT thành công, tuy nhiên ông Hiên cũng lưu ý vấn đề đảm bảo an toàn an ninh thông tin là cực kỳ quan trọng, tránh việc đã xảy ra mới tìm cách xử lý.

mard.gov.vn
 

 

 
 

 Các đơn vị khác