Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, phục vụ xây dựng nông thôn mới Nghệ An
(KHCN – 14/7/2017) - Sáng 14/7 tại thành phố Vinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước; các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học. 
Trong giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là Chương trình tổng hợp của nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác, bao quát hầu hết các mặt của đời sống nông thôn, gồm cả xây dựng hạ tầng, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đồng chí Trần Thanh Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết: 3 nhóm tiêu chí rất cơ bản của nông thôn mới cần đạt được là kinh tế và tổ chức sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; môi trường nông thôn và an toàn thực phẩm; an ninh nông thôn; đồng thời, cần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế, Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 cần được tăng cường thực hiện, bám sát nhu cầu cấp thiết của xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành. Chương trình cần có kế hoạch triển khai phù hợp, khẩn trương, hiệu quả, định hướng rõ các nội dung cơ bản, chọn lọc những nhiệm vụ thật sự cấp bách và tập trung nguồn lực để thực hiện. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về định hướng nội dung, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 để đề xuất, nhân rộng những mô hình có hiệu quả, các cơ chế chính sách phát huy động lực khoa học và công nghệ vào xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng thực hiện các giải pháp như kiện toàn tổ chức quản lý chương trình; tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, vốn xã hội cho chương trình; ưu tiên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ trì hoặc tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, góp vốn đối ứng để xây dựng các mô hình ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất của doanh nghiệp và các địa phương… Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Nghệ An có 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 35,27% số xã đạt chuẩn; có hai đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã (bình quân cả nước đạt 13,48); không còn xã dưới 5 tiêu chí. Tuy vậy, quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Nghệ An còn chậm so với mục tiêu đề ra. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, cơ giới hóa, công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Hợp tác liên kết trong sản xuất nông nghiệp phát triển còn chậm. Tỷ trọng lao động trong nông nghiệp còn lớn. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng, việc tổ chức hội nghị tại địa phương là cơ hội để tỉnh tiếp thu các bài học kinh nghiệm để triển khai chương trình trong giai đoạn mới, đồng thời cũng là cơ hội để tỉnh Nghệ An quảng bá các nông sản chủ lực, tiềm năng đầu tư vào ngành nông nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ để xây dựng nông thôn mới như quy hoạch, kiến trúc, cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Bên cạnh đó, chương trình đã giới thiệu chuyển giao vào sản xuất 146 quy trình, giải pháp công nghệ, xây dựng 131 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, 50 mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị; tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn cho 500 cán bộ kỹ thuật địa phương và 5.500 lượt nông dân; có trên 5.000 hộ nông dân của gần 100 xã tham gia chương trình được hưởng lợi. Chương trình cũng đã tạo được cơ chế phối hợp tham gia của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; huy động, bổ sung nguồn lực đối ứng được 165 tỷ đồng từ doanh nghiệp và người dân, chiếm 43% tổng kinh phí thực hiện chương trình./.
 
 
Theo TTXVN
 

 

 
 

 Các đơn vị khác