Danh mục nhiệm vụ KHCN đặt hàng thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2018 của Bộ NN&PTNT
Tải nội dung Công văn tại đây.
Tải nội dung Quyết định tại đây.
 
Các tin khác
 

 

 
 

 Các đơn vị khác