Thông báo về tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018 của Bộ NNPTNT
- Nội dung quyết định danh mục đề tài/dự án 2018 xem tại đây:QD danh muc KHCN 2018-final.pdfQD danh muc KHCN 2018-final.pdf
- Thông báo giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN 2018, tải tại đây: Cv 5977 giao truc tiep nvu KHCN 2018.pdfCv 5977 giao truc tiep nvu KHCN 2018.pdf
- Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ KHCN 2018, tải tại đây: Thông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ.docThông báo tuyển chọn đề tài cấp Bộ.doc
 
Các tin khác
 

 

 
 

 Các đơn vị khác